• Scouting

Med förhoppningar om att Fjälkinge scoutkår ska kunna bli mer synlig och få in fler medlemmar i kåren så har vi publicerat en ny hemsida.