Välkommen till Fjälkinge Scoutkår
Vi har funnits i byn i över 80 år och har under den tiden bedrivit verksamhet för alla åldrar. Sedan 2019 har vi ett samarbete med Trolle Ljungby Scoutkår vilket innebär att vi bedriver verksamhet både i Fjälkinge och i scoutstugan i Trolle Ljungby

Brand 4/8
Tyvärr drabbades vår fina scoutstuga av en brand augusti 2022 vilken totalförstörde stugan.
Scoutkåren kommer att bedriva verksamhet, trots branden, men på nytt sätt - planering pågår.

Verksamhet hösten -22
Vårt mål är att starta upp igen till hösten, men i nuläget vet vi inte exakt när och var. Vi jobbar på detta för att lösa det på bästa vis.
Ledarbrist till hösten
Vi står fortfarande inför en ledarbrist som kan medföra att vi inte klarar av att starta upp alla grupper. Just nu har vi en lösning för upptäckarna och äventyrarna, så det är mest spårarna vi behöver ha hjälp med!
Är det så att du är intresserad av att vara ledare, på vilken avdelning som helst, så är du välkommen att höra av dig till Joel Kruse!
Scouthälsningar Styrelsen med ledare.

Läs mer här

Besök oss gärna på fb där vi lägger upp löpande info och bilder från vår verksamhet

-