Scouting

Programmet är summan av varför, hur och vad vi gör i scouterna. Svaret på varför vi gör saker är oftast att vi vill hjälpa våra scouter att utvecklas inom ett visst område. Hur vi gör förklaras i vår metod, scoutmetoden, och vad vi gör är spännande, roliga och äventyrliga aktiviteter.

 

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi är schyssta kompisar.

 

Scouternas verksamhet genomförs oftast i de lokala föreningarna - scoutkårerna. Barnen och ungdomarna är indelade i olika åldersgrupper som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället.

 

Alla aktiviteter som genomförs syftar till att scouterna ska utvecklas som individer och grupp. För att garantera det följer vi scoutmetoden som består av sju delar bland annat lära genom att göra (learning by doing) och tydliga värderingar.

 

Läger

De flesta scoutkårer åker på läger någon gång under året. På lägrena samlas ibland flera tusen scouter både från Sverige och andra länder för att ha riktigt roligt! Deltagarna får vara med om äventyr från morgon till kväll och lära känna en massa nya kompisar.

 

Samarbete

Samarbete är en viktig ingrediens i vår verksamhet. I den lilla gruppen - patrullen får man lära sig att tillsammans lösa problem som man ställs inför, det kan till exempel vara att regnet öser ner när man är på utflykt och maten måste värmas på något sätt.

 

Patrullerna bestämmer tillsammans med sina ledare vad man ska göra och vad deras mål för terminen ska vara. För åttaåringar kan det handla om att våga sova borta medan det för 15-åringar kan vara att planera och genomföra en resa utomlands.

 

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till där det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledarna arbetar ideellt och lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa. Du får otroligt mycket tillbaka om du engagerar dig som ledare hos oss - prova!

 

Scouterna erbjuder en mängd olika kurser, dels kvalificerade ledarutbildningar men också kurser i demokrati, kommunikation och mångfald. Vår verksamhet leder till lärande och utveckling på olika plan.

Scoutmetodens sju delar utvecklar unga

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt... med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

 

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

 

Patrullsystemet

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

 

Lära genom att göra - Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

 

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

 

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

 

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

 

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Scoutdräkten

De flesta känner igen scouterna på grund av skjortan med tillhörande halsduk som har varit scouternas kännetecken sedan rörelsen startades i England 1907.

 

Tanken med scoutskjortan var från början att kläderna inte skulle vara det som skiljer människor från olika samhällsklasser åt och att scouterna skulle kännas igen av människor som inte själva var scouter.

 

Tanken idag är egentligen densamma. Samhället har dock förändrats och scoutskjortan har blivit ett plagg som av många unga kan verka gammalmodigt.

 

Vår scoutdräkt

Sedan 2007 har alla scouter i Sverige en gemensam scoutdräkt som är modern och tilltalar alla åldrar. Kollektionen består av kort- och långärmad skjorta, kort- och långärmad t-shirt samt pikétröja. Färgen är petroleumblå.

 

Märkessystem

Under våren 2010 har det tagits fram ett nytt gemensamt märkessystem för alla scoutförbund. Samtidigt ändras dräktordningen enligt märkeskategorierna: tillhöra, deltagande, intresse och bevis. Under övergångsperioden, fram till att alla nya märken finns, väljer scoutkåren och ledarna själv om man följer den nya eller den gamla dräktordningen. Var ska alla märken sitta? Läs mer här.

 

Mer information om de nya märkena och programmet hittar du  här. Du kan ladda hem hela broschyren om Scouternas märkessytem.

 

Förbundshalsduk

De allra flesta scoutkårer har en egen kårhalsduk. Har kåren ingen sådan kan man använda förbundshalsduken som togs fram 2009. Den är beige med tre ränder som är petroleumblå, vinröd och gul. Alla scoutförbund har olika färgen på sina halsdukar.

Scoutlagen

Scoutlagen

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

2. En scout är ärlig och pålitlig

3. En scout är vänlig och hjälpsam

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat

5. En scout möter svårigheter med gott humör

6. En scout lär känna och vårdar naturen

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

 

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

 

Bävrarnas lag

Dela - dela med dig

 

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

 

Scoutsången

Här kan du ladda hem texten till scoutsången.

Här kan du ladda hem noterna till scoutsången.

Här kan du ladda hem noterna till scoutsången för körarrangemang.

Här kan du ladda hem och lyssna på scoutsången.

 

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

 

Scouthälsning används:

när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.

när man på uppmaningen "Var redo" svarar "Alltid redo".

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.