HISTORIA

Den 28 maj 1934 grundades Fjälkinge scoutkår av läraren Agaton Sjöberg och köpman Assar Sallroth.
Kåren tillhörde Skånes Scoutdistrikt och Sveriges Scoutförbund. Verksamheten vände sig endast till pojkar och bedrevs på skolan och skolgården. Redan första året anmälde sig 30 intresserade pojkar som indelades i fyra patruller, Falken, Örnen, Uttern och Hjorten. Då man också fick 4 intresserade ledare startade verksamheten genast. För att få ihop pengar till material ordnades basarer med underhållning. Man åkte på sitt första läger redan 1936 på Kjugekull. Men redan 1938 kunde man deltaga på förbundslägret ”Tullgarn”. Verksamheten utökades 1938 med en vargungeflock på 10 st. vargungar och en vandrarscoutgrupp på 6 scouter.
Kåren kunde 1951 lösa sitt lokalproblem, då man med hjälp av pengar från Arvsfonden kunde köpa ett torp som låg i ”Österrike”, (i området bakom varuhuset Eko). Torpet renoverades och anpassades till scoutverksamhet. Det invigdes av Svenska Scoutförbundets sekreterare Raoul ”Rulle” Neverling och döptes till Rulletorp. Flickorna i Fjälkinge hade också blivit intresserade av scouterna och bildade 1956 Fjälkinge Flickscoutkår. År 1960 slogs pojk- och flickscouting i Sverige ihop till ett förbund Svenska Scoutförbundet
Rulletorp som låg på andra sidan landsvägen var inte det bästa läget för kårens yngsta medlemmar. Kåren hyrde därför en källarlokal i kommunalhuset. Här bedrevs verksamhet fram till 1986. Fjälkinge Gästis hade gått i konkurs och en exekutiv auktion utlystes på fastigheten. Kåren lämnade högsta bud och kunde redan i december 1986 flytta in i sina nya lokaler. Kåren hade vid detta tillfälle en stor aktiv föräldraförening som hjälpte till med att underhålla fastigheten. Fastigheten hade dyra omkostnader och placeringen mitt i byn var inte den allra bästa.
Kåren fick 2002 möjlighet att arrendera en tomt på Lilles Backe och efter försäljning av Gästis och Rulletorp kunde en helt ny scoutgård byggas. Den invigdes den 31 augusti 2003 och döptes till Backagården. Här bedriver kåren än idag 2020 sin verksamhet.

Tyvärr drabbades Backagården av en brand 2022, vilken har totalförstört scoutstugan.